هیدروژن پراکسید: اعتیاد به مواد مخدره دقیقا چه است؟

شما احتمالا از پراکسید هیدروژن برای استفاده از آن برای سفید کردن دندان ها، و بریدگی ها و سطوح ضدعفونی کننده شنیده اید. اما چه چیزی این ماده شیمیایی را اینقدر همه کاره و موثر می کند؟

پِراُکسید هیدروژن

پراکسید هیدروژن یک مولکول آب با اتم اکسیژن اضافی است. این غیر سمی است, ضد کننده طبیعی, که لغو اجزای اصلی سلول های جوانه. همچنین می تواند به طور موثر شکستن و از بین بردن ویروس ها، قارچ ها، و باکتری ها. در واقع مطالعات نشان داده اند که این ترکیب در کشتن باکتری های خانگی مؤثرتر از بیشتر محصولات تمیز کننده رایج است. سطوحی مانند فلز، شیشه، و پلاستیک را می توان به راحتی و با خیال راحت با استفاده از ترکیب ضدفونی کرد که به طور قابل توجهی میکروب های روی این سطوح را کاهش می دهد. ضدفونی کننده با آزاد کردن رادیکال های اکسیژن آزاد کار می کند؛ که آلودگی را تجزیه می کند. به این ترتیب تنها آب باقی می ماند. این ترکیب همچنین می تواند به عنوان ضد التهاب لثه ها و پوست مورد استفاده قرار گیرد.

در مقابل بسیاری دیگر از عوامل ضدعفونی کننده، پراکسید هیدروژن در هنگام اعمال باقی مانده یا گاز باقی نمی مانند. این به دلیل طبیعت کامل محلول در آب است. اثربخشی خواص ضدعفونی کننده پراکسید هیدروژن از توانایی آن برای شکستن دیواره های سلولی باکتریایی از طریق اکسیداسیون می آید. هنگامی که ترکیب در تماس با یک سلول باکتریایی می آید, آن را جذب الکترون با سطح بالایی از واکنش پذیری اتم اکسیژن; که به نوبه خود به سلول ها آسیب می رسد.

NPure با استفاده از اکسیداسیون و خواص واکنشی پراکسید هیدروژن در فرمول ضدعفونی PURStrike انتشار یافته توسط مه خشک. هنگامی که مه خشک منتشر در سراسر اتاق و گزاف گویی کردن سطوح, عامل نفوذ سلول های موجودات باکتریایی, اکسیده; بنابراین آسیب رساندن به ساختار داخلی سلول به طور دائم.