هیدروژن پراکسید: اعتیاد به مواد مخدره دقیقا چه است؟

شما احتمالا از پراکسید هیدروژن برای استفاده از آن برای سفید کردن دندان ها، و بریدگی ها و سطوح ضدعفونی کننده شنیده اید. اما چه چیزی این ماده شیمیایی را اینقدر همه کاره و موثر می کند؟ پراکسید هیدروژن یک مولکول آب با اتم اکسیژن اضافی است. این غیر سمی است, ضد کننده طبیعی, که لغو اجزای اصلی سلول های جوانه. همچنین می تواند به طور موثر ... ادامه