کلاژن- انتهای چین و چروک؟

کلاژن

هنگامی که آن را به پوست ما می آید، سن لزوما فقط یک عدد نیست. متاسفانه با افزایش سن ما، تولید کلاژن و الاستین در درم ما کاهش می یابد. بيا اينو بيشتر باز کنيم کلاژن چيه، چيکار ميکنه و چطور ميتونيم حفظش کنيم؟ کلاژن چيه؟ کلاژن در سراسر بدن در متمرکز پراکنده ... ادامه