عصاره چای سبز برای سم زدایی پوست

عصاره چای سبز

بسیاری از ما صبح ها چای سبز می نوشیدیم اما آیا می دانستید که چای سبز می تواند برای پاک کردن پوست شما مورد استفاده قرار گیرد؟ این چای گیاهی از گیاه شترلیا سیننسیس درست می شود. با این حال عصاره چای سبز مکملی است که از این گیاه تبرئه می شود. مزایای بهداشتی این عصاره گسترش فراتر از لوازم آرایشی و بهداشتی ... ادامه