OxyGeneo + VoluDerm برجسته در اسپا Inc مجله

دکولته اغلب مورد غفلت زنان قرار می گیرد، چرا که بیشتر زنان تلاش های خود را بر حفظ پوست بر روی صورت خود متمرکز می کنند. حالا، دکولته داره سن و آسيب خورشيد بيشتري نشون ميده. اسپا Inc مجله نوشت : مقاله بینش در مورد آنچه درمان های ضد پیری به خوبی برای حفظ décolleté ما کار می کنند. OxyGeneo و VoluDerm به عنوان درمان مفید برجسته! ... ادامه